15/10/2018

Registro da participação da Anti Status Quo Companhia de Dança no Festival MLADI LEVI 2018 em Liubliana - Eslovênia

A Anti Status Quo Companhia de Dança foi convidada para apresentar 2 trabalhos: De Carne e Concreto- Uma Instalação coreográfica  e Camaleões na 21ª edição do Festival Internacional Mladi Levi   


Começamos muito bem. No mesmo dia que chegamos fomos muito bem recebidos com um recepção na embaixada do Brasil em Liubliana. Nossos anfitriões, o sr. embaixador Renato Mosca e sra. embaixatriz Luciana foram muito gentis. Foi uma noite muito agradável com todos da Companhia e Tamara, Maja and Moyca da equipe do Mladi Levi Festival .


Recepção na embaixada do Brasil em Liubliana pelo sr. embaixador Renato Mosca Começamos nossas apresentações com Camaleões no dia 20/08 ás 16h no centro de Liubliana.  


Kameleoni - CHAMELEONS - 30. avgust ob 16.00 ➤Center Ljubljane

Brazilska plesna skupina Anti Status Quo je neodvisni umetniški eksperimentalni laboratorij sodobnega plesa. Že njeno ime nakazuje, da nasprotuje dejanskemu stanju; iz statusa quo pa nas (in sebe) poskuša premakniti s hibridno umetnostjo, ki preči sodobni ples, vizualno umetnost, eksperiment, raziskovanje … Konstruira kritične in politične dramaturgije ter močan dialog z vizualno umetnostjo in filozofijo. Skupino je leta 1988 ustanovila koreografinja Luciana Lara, ki si zdaj umetniško vodstvo deli z brazilskim producentom, scenografom in oblikovalcem Marconijem Valadaresom.

Kameleoni je »urbana intervencija izginjanja«; telesa plesalcev postanejo platna tiskanih medijev in oglasov in v mestu ustvarjajo vizualne motnje ali pa poudarke. In vsaka motnja, distorzija, predrugačitev znanega ali pa že samo dobro znane podobe v drugačnih konstelacijah in sploh v komunikaciji s telesi kličejo k drugačnem videnju in kombiniranju pomenov videnega.

Lokacija: Cankarjeva, Čopova, Prešernov trg v Ljubljani

Umetniško vodstvo in koncept: Luciana Lara
Plesalci: Camilla Nyarady, Cristhian Cantarino, Déborah Alessandra, João Lima, Luciana Matias, Marcia Regina, Roberto Dagô, Robson Castro
Raziskovalni in ustvarjalni sodelavci: Breno Metre, Gigliola Mendes, Leandro Menezes, Paula Medeiros
Kostumi: Luciana Lara in plesalci/and dancers

60 minut

Foto: Luciana Lara

English version:


Brazilian dance company Anti Status Quo is an independent artistic experimental laboratory of contemporary dance. Their name alone implies they are against the existing state of affairs; they want to move us (and themselves) out of the status quo by means of hybrid art, which spans across contemporary dance, visual art, experiment, research … They construct critical and political dramaturgies and a strong dialogue with visual arts and philosophy. The group was established in 1988 by choreographer Luciana Lara, who today shares art direction with Brazilian producer, set designer and designer Marconi Valadares.

Chameleons is an “urban intervention of disappearing”; the dancers’ bodies become canvases for printed media and advertisements, creating visual distractions and accents in the city. And every disturbance, distortion, alteration of the known - or already well-known images and familiar scenes in different configurations, and in communication with bodies in general – call for different perception and the combination of the meanings seen.

CREDITS:

Artistic Director and concept: Luciana Lara

Dancers: 
Camilla Nyarady, Cristhian Cantarino, Déborah Alessandra, João Lima, Luciana Matias, Marcia Regina, Roberto Dagô e Robson Castro.

Research and creation collaborators:  Breno Metre, Gigliola Mendes, Leandro Menezes e Paula Medeiros

Costumes: Luciana Lara and dancers

Duration: Aproximately 60 minutes

Foto Nada Zgank:
             Foto Nada Zgank                                                                                                                                                                                                                                                                  Foto: Luciana Lara


Foto Luciana Lara
                                                       Foto Nada Zgank    Foto Nada ZgankFoto: Nada Zgank
Foto: Renato Mosca


Foto: Luciana Lara                                                                  Foto: Luciana LaraFoto: Luciana LaraDepois nos dia 31/08 e 1/09 apresentamos De Carne e Concreto - uma Instalação Coreográfica em um antigo ginásio de esportes chamado: Dvorana SD TaborIZ MESA IN BETONA - Of Flesh and Concrete - 31. avgust in 1. september ob 21.30 ➤Dvorana ŠD Tabor


Po intervenciji v javni prostor Kameleoni, bodo Anti Status Quo na festivalu tudi s koreografsko instalacijo, ki je dobra reprezentacija njihovega sloga oziroma metode ustvarjanja, ki preči vizualno umetnost, sodobni ples, raziskovanje, filozofijo …

Iz mesa in betona je koreografska instalacija teles in smeti. Občinstvo je najprej anonimizirano, potem pa postane del premikajoče (ali izmikajoče) se gmote, ki spremlja transformacije oblik, ki jih porajajo telesa in smeti. Skozi počasi vzpostavljajoča se razmerja med občinstvom, performerji in predmeti se gradi koreografija, ki zajame poleg teles tudi ves prostor, občinstvo in smeti. Iz mesa in betona je hkratno doživetje obupa neskončnega odpada, devastacije in pa vitalnosti mesenosti; je tudi fizično popotovanje med telesi in smetmi, saj smo gledalci izpostavljeni obojim in je sodelovanje premik iz statusa quo.

Umetniško vodstvo, koreografija in koncept: Luciana Lara
Raziskava in kreacija: Luciana Lara v sodelovanju s plesalci in vabljenimi umetniki/in colaboration with dancers and invited artists
Ples: Camilla Nyarady, Cristhian Cantarino, Déborah Alessandra, João Lima, Luciana Matias, Marcia Regina, Roberto Dagô, Robson Castro
Raziskovalni in ustvarjalni sodelavci: Camilla Nyarady, Carolina Carret, Cristhian Cantarino, João Lima, Luara Learth, Raoni Carricondo, Robson Castro, Vinícius Santana
Vabljeni sodelavci: Marcelo Evelin, Gustavo Ciríaco, Denise Stutz
Kostumi in maske: Luciana Lara in plesalci/and dancers
Svetovalca za oblikovanje svetlobe: James Fensterseifer, Marcelo Augusto
Produkcija: Marconi Valadares
Lokalna koordinatorica: Klara Drnovšek Solina
140 minut
English version

Following their intervention in public space Chameleons, Anti Status Quo will also contribute to the festival with a choreographic installation, which is a good representation of their style, or their creative method that connects visual art, contemporary dance, research, philosophy …

Of Flesh and Concrete is a choreographic installation of bodies and garbage. First, the audience is anonymized, and then becomes part of the moving (or evading) mass that follows the transformations of the shapes generated by behavior, bodies and garbage. Through the gradually evolving relation between the audience, performers and objects, choreography is being created, which incorporates the entire space, the audience and garbage in addition to the bodies. Of Flesh and Concrete is a simultaneous experience of despair due to infinite consumption, waste and devastation and the vitality of carnality; it is an inquiry of human condition that raises questions about living in society and how the current economic system shapes our behavior; it is also a physical journey among bodies and garbage, since the audience is exposed to both, and our cooperation maybe trains us how to shift away from the status quo.

CREDITS


Artistic Director, choreography and concept: Luciana Lara

Research and creation: 
Luciana Lara in collaboration with dancers and invited artists

Dance: Camilla Nyarady, Cristhian Cantarino, Déborah Alessandra, João Lima, Luciana Matias, Marcia Regina,  Roberto Dagô e Robson Castro.

Research and creation collaborators: Camilla Nyarady; Carolina Carret; Cristhian Cantarino; João Lima; Luara Learth; Raoni Carricondo; Robson Castro e Vinícius Santana.

Invited process collaborators: Marcelo Evelin; Gustavo Ciríaco e Denise Stutz.

Costumes and masks: 
Luciana Lara and dancers

Lighting design consultants: 
James Fensterseifer and Marcelo Augusto
Brazilian Production: Marconi Valadares

Duration: 
140 minutes

Predstava nima besedila. /Performance is without text.

Fotos Nada Zgank:

   


Saiu no Jornal dnevnik.si no dia 1/09/2018 ( impresso e site na internet)

Veja também o vídeo da reportagem Luciana Lara fez para o programa de tv ( em rede nacional ) Kultura em Liubliana na Eslovenia : https://4d.rtvslo.si/arhiv/kultura/174559611